MENU

Buffet & Lunch

Time 03.01.2018 05:12 | View 1.360
Điểm tâm Buffet từ 6h- 9h00 hàng ngày.
Người lớn: 60.000đ/vé. Trẻ em: 40.000đ/vé.

Buffet sáng tại Khách sạn Hoà Bình

Time 28.06.2017 03:51 | View 2.625
Điểm tâm Buffet từ 6h- 9h00 hàng ngày.
Người lớn: 60.000đ/vé. Trẻ em: 40.000đ/vé.
1

close

HOTLINE 24/7 

* Đặt phòng khách sạn: 
  - 0251 3942 100
  - 0978 7
4
8 751 - Mr Quý

* Đặt tiệc - Hội nghị:
  - 0946 000 379

  - 0937 08 6060