MENU

Báo cáo Thường niên 2013

Time 09.05.2017 01:21 | View 320
Báo cáo thường niên Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai năm 2013

Báo cáo Thường niên 2012

Time 09.05.2017 01:20 | View 295
Báo cáo thường niên Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai năm 2012

Báo cáo Thường niên 2011

Time 09.05.2017 01:19 | View 307
Báo cáo thường niên Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai năm 2011

Báo cáo Thường niên 2010

Time 09.05.2017 01:18 | View 308
Báo cáo thường niên Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai năm 2010. Lịch sử hoạt động, quá trình phát triển, báo cáo tình hình tài chính và thống kê cổ đông

Báo cáo Thường niên 2009

Time 09.05.2017 01:18 | View 295
Báo cáo thường niên Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai năm 2009. Lịch sử hoạt động, quá trình phát triển, báo cáo tình hình tài chính và thống kê cổ đông
1

close

HOTLINE 24/7 – 0935 391 359

* Du lịch trong nước
- Tours lẻ: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552
- Tours đoàn: Mr Long – 0979 297 985

* Du lịch nước ngoài
- Tours lẻ: Thanh Thủy – 0988 386 552
- Tours đoàn: Mrs Hòa – 0935 391 359

* Vé máy bay: Mr Trí – 0939 026 058

* Tư vấn Visa: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552

* Đặt phòng khách sạn:
- Mr Long - 0943 309 953
- KS Hoà Bình: Mr Quý – 0978 748 751
- KS Đồng Nai: Ms Khánh An – 0909 083 122

* Hỗ trợ trực tuyến: skype: hoanguyen1786