MENU

Dự Thảo - Điều lệ Donatours 2017

Time 23.05.2017 08:17 | View 5.775
Điều lệ này đã được thông qua vào phiên họp ĐHCĐ 2017.

Điều lệ Donatours

Time 23.05.2017 08:11 | View 4.478
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai là công ty được thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh vì mục tiên lợi nhuận theo quy định của Luật kinh doanh thương mại và các quy định khác của pháp luật. Tổ chức và hoạt động của công ty được thực hiện theo điều lệ này
1

close

HOTLINE 24/7 – 0935 391 359

* Du lịch trong nước
- Tours lẻ: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552

* Du lịch nước ngoài
- Tours lẻ: Thanh Thủy – 0988 386 552
- Tours đoàn: Mrs Hòa – 0935 391 359

* Vé máy bay: Mrs Tâm - 0949 251 448

* Tư vấn Visa: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552

* Đặt phòng khách sạn:
- KS Hoà Bình: 0251 3942 100

 - KS Đồng Nai: 0941 755 757

* Hỗ trợ trực tuyến: skype: hoanguyen1786