MENU
 1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 42/DLĐN-HĐQT ngày 22-02-2013
 2. Thông báo V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2013
 3. Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHCĐ
 4. Công bố thông tin BCTC 2012
 5. Phiếu đăng ký tham dựGiấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ 2013
 6. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013
 7. (DỰ THẢO) BÁO CÁO TÌNH HÌNH & KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2012. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013. 
 8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
 9. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013
 10. Biên bản ĐHCĐ thường niên 2013
 11. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012  
 12. Quyết định điều động đối với: Ông Nguyễn Minh Thức - Phó Giám đốc Công ty
 13. Công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ 04-2013
 14. Thông báo v/v thay đổi mẫu dấu Công ty Donatours
 15. Quyết định Mua cổ phiếu DNT là cổ phiếu quỹ.
 16. Thông tin v/v xin rút khỏi danh sách giao dịch UPCOM
 17. Công bố thông tin giao dịch Cổ phiếu quỹ  
 18. Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu quỹ
 19. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 
 20. Công bố thông tin kiểm toán BCTC 2013
 21. Thông báo V/v Thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 31-12-2013
 22. Báo cáo tình hình quản trị công ty nam 2013
Chia sẻ với bạn bè

Bài liên quan

Thông báo v/v trở thành Công ty đại chúng
Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán
Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Mẫu đề nghị nhận cổ tức 2018
Thông báo ứng cổ tức và tham dự ĐHCĐ năm 2019
Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2018
Biên bản Đại hội Cổ đông 2018
Tài liệu Đại hội Cổ Đông năm 2018
Thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2018
Thông báo chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức lần 2 năm 2017
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông năm 2018
Nghị Quyết ĐHCĐ thông qua bằng hình thức xin ý kiến CĐ qua văn bản năm 2018
Thông báo ứng cổ tức năm 2017
Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông. Nghị quyết ĐHCĐ thông qua bằng hình thức xin ý kiến Cổ đông qua văn bản.
Công bố thông tin năm 2017
Công bố thông tin năm 2016
Công bố thông tin năm 2015
Công bố thông tin năm 2014
Công bố thông tin năm 2012
12
close

HOTLINE 24/7 – 0935 391 359

* Du lịch trong nước
- Tours lẻ: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552

* Du lịch nước ngoài
- Tours lẻ: Thanh Thủy – 0988 386 552
- Tours đoàn: Mrs Hòa – 0935 391 359

* Vé máy bay: Mr Trí – 0939 026 058

* Tư vấn Visa: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552

* Đặt phòng khách sạn:
- KS Hoà Bình: 0251 3942 100
- KS Đồng Nai: 0937 03 6060

* Hỗ trợ trực tuyến: skype: hoanguyen1786