MENU
 1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 42/DLĐN-HĐQT ngày 22-02-2013
 2. Thông báo V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2013
 3. Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHCĐ
 4. Công bố thông tin BCTC 2012
 5. Phiếu đăng ký tham dựGiấy uỷ quyền tham dự ĐHCĐ 2013
 6. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013
 7. (DỰ THẢO) BÁO CÁO TÌNH HÌNH & KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2012. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013. 
 8. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
 9. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013
 10. Biên bản ĐHCĐ thường niên 2013
 11. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012  
 12. Quyết định điều động đối với: Ông Nguyễn Minh Thức - Phó Giám đốc Công ty
 13. Công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ 04-2013
 14. Thông báo v/v thay đổi mẫu dấu Công ty Donatours
 15. Quyết định Mua cổ phiếu DNT là cổ phiếu quỹ.
 16. Thông tin v/v xin rút khỏi danh sách giao dịch UPCOM
 17. Công bố thông tin giao dịch Cổ phiếu quỹ  
 18. Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu quỹ
 19. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 
 20. Công bố thông tin kiểm toán BCTC 2013
 21. Thông báo V/v Thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 31-12-2013
 22. Báo cáo tình hình quản trị công ty nam 2013
Chia sẻ với bạn bè

Bài liên quan

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội cổ đông 2020
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu CTCP Du lịch Đồng Nai
Quyết định v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Donatours
Nghị quyết HĐQT lần 01-2020, thống nhất phương pháp xác định giá đăng ký giao dịch Upcom
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
V/v Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty CP du lịch Đồng Nai
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2019
NQ HĐQT v/v Mức tạm ứng cổ tức năm 2019
Thông báo hủy bán thỏa thuận quyền mua cổ phần
Bản công bố thông tin bán quyền mua cổ phần Donatraco
Quy chế chào bán thỏa thuận quyền mua cổ phần Donatraco và mẫu đăng ký
Thông báo chào bán thỏa thuận quyền mua cổ phần
Nghị quyết HĐQT (lần 3/2019)
Thông báo v/v trở thành Công ty đại chúng
Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán
Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Mẫu đề nghị nhận cổ tức 2018
Thông báo ứng cổ tức và tham dự ĐHCĐ năm 2019
12
close

HOTLINE 24/7 – 0935 391 359

* Du lịch trong nước
- Tours lẻ: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552

* Du lịch nước ngoài
- Tours lẻ: Thanh Thủy – 0988 386 552
- Tours đoàn: Mrs Hòa – 0935 391 359

* Vé máy bay: Mr Trí – 0939 026 058

* Tư vấn Visa: Mrs Thanh Thủy – 0988 386 552

* Đặt phòng khách sạn:
- KS Hoà Bình: 0251 3942 100
- KS Đồng Nai: 0937 03 6060

* Hỗ trợ trực tuyến: skype: hoanguyen1786